tl;dr

Dodawaj wszystko do jednego, domyślnego notatnika. Podczas przeglądania go decyduj co zrobić z daną notatką. Trzymaj się zasady dotykania notatki tylko raz.


Poprzednio pisałem o zapisywaniu spraw w notatniku zamiast pamiętania wszystkiego. Czas nieco zorganizować to zapisywanie. Z jednej strony powinno być jak najprostsze, żeby zapisywanie na telefonie było po prostu jak najszybsze. Z drugiej strony trzeba z tymi szybko zapisanymi myślami coś dalej zrobić.

Tym rozwiązaniem jest inbox, czyli po polsku “skrzynka spraw przychodzących”.

Continue reading